www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24812

Title: Analyse van de automatische rechtentoekenning: is de non-take up een issue?
Authors: Luyten, Janis
Advisors: MARNEFFE, Wim
POEL, Kevin
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: In Vlaanderen zorgt de overheid voor de financiĆ«le ondersteuning van haar burgers via diverse instrumenten. In dit onderzoek gaat het meer specifiek over de Vlaamse sociale rechten van burgers die via het OCMW kunnen worden aangevraagd. Deze rechten worden door een aanzienlijk deel van de rechthebbenden niet gerealiseerd. Deze non-take up van sociale rechten ondermijnt de doeltreffendheid van deze rechten en slaagt er hierdoor niet in om de ongelijkheid in de huidige maatschappij te doen dalen. Waarom realiseren de rechthebbenden hun rechten niet? De literatuur onderscheidt negentien factoren verdeeld over vier niveaus die de non-take up van rechten door de rechthebbenden veroorzaken. Aan de hand van anonieme interviews met rechthebbenden en een online bevraging van 148 OCMW's in Vlaanderen, werden deze drempels aan de realiteit getoetst. Uit deze resultaten kan worden afgeleid dat minstens zes drempels een impact hebben op het realiseren van de rechten door rechthebbenden. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is de automatische rechtentoekenning. Uit de resultaten van de anonieme interviews en de online bevraging bij 148 OCMW's komt voort dat beide actoren zeer positief staan ten opzichte van automatische rechtentoekenning. Tot slot werd ook de impact van deze automatische rechtentoekenning op het probleem van non-take up onderzocht.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/24812
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.91 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.