www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24809

Title: Onderzoek naar het effect van de tweedelijnsbijstand in België op de uitkomst in strafzaken
Authors: Indestege, Michelle
Advisors: BIELEN, Samantha
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze thesis wordt onderzoek gedaan naar het effect van de tweedelijnsbijstand in België op de uitkomst van strafzaken. Ieder jaar wordt een groot deel van het begrotingsbudget voor Justitie besteed aan de juridische bijstand. Deze grote financiële inspanningen van de overheid leiden tot een efficiëntievraagstuk: wegen de voordelen die worden bekomen voor de burgers op tegen deze uitgaven? Met andere woorden, werkt juridische bijstand gelijkheid in de hand en krijgt een beklaagde met een pro-Deoadvocaat dezelfde kansen in de rechtszaal als een vermogende burger? Deze stelling vormt de onderzoeksopzet van deze thesis. In een eerste deel wordt het systeem van de juridische tweedelijnsbijstand van België en andere landen besproken. Vervolgens wordt nagegaan wat in buitenlandse onderzoeken reeds werd gevonden over dit gegeven. Het eigenlijke onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van regressieanalyses. De resultaten die op deze manier werden verkregen, werden tot slot voorgelegd aan een aantal advocaten, om zo naar mogelijke verklaringen te toetsen.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/24809
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.19 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.