www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24780

Title: Loopbanen van praktiserende moslima's
Authors: Rosmeulen, Marie
Advisors: JAMMAERS, Eline
VAN LAER, Koen
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: Het doel van dit onderzoek is een beter inzicht te krijgen in de werk- en loopbaanervaringen van praktiserende moslima's. Er werd onderzocht welke discriminerende acties praktiserende moslima's ervaren tijdens het aanwervingsproces en eenmaal ze tewerkgesteld zijn. Vervolgens werd er nagegaan hoe ze omgaan met die discriminerende ervaringen op het werk. Tot slot werd er onderzocht welke mate ze de islamitische geloofspraktijken kunnen en mogen uitoefenen op hun werk. Om tot een antwoord te komen op de centrale onderzoeksvraag werden er dertien semigestructureerde diepte-interviews afgenomen van praktiserende moslima's. Uit de resultaten blijkt dat moslima's zowel bij aanwerving als na de aanwerving discriminatie ervaren. Ze ondervinden bijvoorbeeld een verhoogde prestatiedruk of krijgen negatieve reacties van hun omgeving. Gelukkige blijkt dat er ook soms positieve reacties voorkomen. Daarnaast komt uit de resultaten naar voren dat praktiserende moslima's op verschillende manieren omgaan met die negatieve ervaringen en reacties, gaande van relativeren a.d.h.v. humor tot de confrontatie aangaan. Tot slot blijkt dat het omgaan met de islamitische geloofspraktijken op de werkvloer, niet enkel afhangt van wat de werkgever wel of niet toestaat, maar ook van haar eigen opvattingen en de reacties van medewerkers. Ze proberen de meest haalbare combinatie te kiezen tussen religie en werk.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/24780
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.03 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.