www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24779

Title: KMO's en hun intentie tot gebruik van een digitaal online boekhoudpakket
Authors: Meekers, Gijs
Advisors: STEIJVERS, Tensie
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: Om te weten hoe de KMO's uit Limburg staan ten opzichte van de software werd er een vragenlijst afgenomen bij KMO's uit Limburg. Aan de hand van die vragenlijst bleek dat de grote meerderheid van de KMO's positief staan ten opzichte van het gebruik van de nieuwe digitale online-boekhoudsoftware. Het is dus waarschijnlijk dat in de komende jaren vele KMO's zullen overschakelen naar de digitale online-boekhoudsoftware. Na de analyse van de resultaten bleek dat de belangrijkste reden voor deze positieve intentie het verwachte waarneembaar nut was. De KMO's uit Limburg verwachten dus dat het gebruik van de digitale online-boekhoudsoftware een zeer hoog waarneembaar nut zal geven. Door de komst van de digitale online-boekhoudsoftware zullen de externe accountants meer tijd kunnen maken om de vraag naar deze adviezen in te lossen. Om na te gaan of de rol van de externe accountant zal verminderen of veranderen werd er ook onderzocht of er wel degelijk vraag is naar advies van de externe accountant. Vandaar werd er bevraagd naar wat de belangrijkste taken zijn van de externe accountant volgens de KMO's. Uit de resultaten bleek dat de belangrijkste taak van de externe accountant is dat hij moet zorgen voor de boekhoudkundige controle, de boekhouding moet namelijk in orde zijn. De tweede belangrijkste taak is het verlenen van fiscaal advies. Het verlenen van fiscaal advies is volgens de KMO's dus een belangrijke taak van de externe accountant. De accountant zal zich naar dus meer moeten gaan focussen op zijn adviserende rol.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/24779
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.34 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.