www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24767

Title: De invloed van familiecohesie op risicogedrag
Authors: Nijssen, Yorick
Advisors: STEIJVERS, Tensie
CORTEN, Maarten
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: De meeste wetenschappelijke literatuur geeft aan dat familiebedrijven meer risicoavers zijn dan niet-familiebedrijven. Familiebedrijven worden dan vaak als één grote groep beschouwd, terwijl het juist belangrijk is een onderscheid te maken binnen de groep van familiebedrijven. Niet alle familiebedrijven hechten bijvoorbeeld evenveel belang aan de socio-emotionele rijkdom. Dit zijn de niet-financiële doelstellingen van het bedrijf die tegemoetkomen aan de emotionele noden van de familie. Deze socio-emotionele rijkdom vormt in familiebedrijven vaak het referentiepunt voor het maken van beslissingen en strategische keuzes, en dus voor het nemen van risico. De heterogeniteit in familiebedrijven in termen van socio-emotionele rijkdom wordt sterk bepaald door de emoties en relaties tussen familieleden. In deze masterproef zal daarom familiecohesie gebruikt worden om een onderscheid te maken binnen de groep van familiebedrijven. In het bijzonder zal gekeken worden naar de invloed die familiecohesie uitoefent op het risicogedrag van de onderneming. Risicogedrag in het familiebedrijf wordt bepaald aan de hand van schuldniveau en investeringen in materiële vaste activa.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/24767
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A878.04 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.