www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24759

Title: De relatie tussen skills en productiviteit: een microeconometrische analyse
Authors: Holsteyns, Evelien
Advisors: VANCAUTEREN, Mark
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: De masterproef onderzoekt of skill een invloed heeft op de productiviteit in België. Daarnaast wordt de invloed van geslacht, opleidingsniveau, deeltijds werk en het type werk onderzocht. Om het probleem trachten te achterhalen wordt volgende onderzoeksvraag opgesteld: Wat is de relatie tussen de skills van de werknemers en de productiviteit van de ondernemingen in België? Om een antwoord te kunnen formuleren op bovenstaande onderzoeksvraag wordt gebruik gemaakt van regressies, meer bepaald OLS-regressies en kwantiele regressies. Uit de regressies blijkt dat de skills van werknemers een positieve invloed hebben op de arbeidsproductiviteit indien getest aan de hand van de OLS-methode. Als gebruik gemaakt wordt van kwantiele regressies blijkt dat de resultaten verschillen tussen de conditionele en de unconditionele methode. De unconditionele methode geeft een eerder constante tot lichte inverse U-vorm aan. De conditionele kwantiele regressie toont een positieve trend naarmate de productiviteit stijgt. Verder blijken alleen het aandeel bedienden en universitaire opgeleiden een significant positieve invloed te hebben op de arbeidsproductiviteit. Het effect van geslacht en deeltijdswerk blijkt via de OLS-methode niet significant.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-operationeel management en logistiek
URI: http://hdl.handle.net/1942/24759
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.57 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.