www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24748

Title: De invloed van de CEO op de effectiviteit van de raad van bestuur en de auditor
Authors: Verjans, Sophie
Advisors: CORTEN, Maarten
STEIJVERS, Tensie
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: De agency theorie geeft waar dat er een relatie bestaat tussen het management en de aandeelhouders, waarbij laatstgenoemden de leiding van de onderneming delegeren aan het management. Hierbij is het mogelijk dat het gemeenschappelijk belang niet noodzakelijk samen loopt, maar dat elke belanghebbende in eigenbelang handelt. Hierdoor kunnen er belangenconflicten ontstaan. Corporate governance kan bijdragen aan het reduceren van deze conflicten. Diverse mechanismen behoren tot het corporate governance systeem van de onderneming, waaronder de raad van bestuur en de externe auditor. Beide mechanismen zijn verantwoordelijk om het management te controleren. Echter, academici tonen aan dat de CEO vaak een invloedrijke rol lijkt te hebben op de samenstelling van de raad van bestuur, maar ook op het aanwerven en het ontslaan van de auditor. In deze masterproef wordt vooropgesteld dat de CEO een negatieve invloed heeft op beide corporate governance mechanismen. Welke invloed de CEO heeft, is afhankelijk van de machtsvorm van de CEO. Zo tonen de resultaten aan dat afhankelijke bestuurders in Belgische private ondernemingen beter controleren dan onafhankelijke bestuurders. De structurele macht heeft dus een positieve invloed op de effectiviteit van de raad van bestuur. De eigendomsmacht, het aantal aandelen dat de CEO in bezit heeft van de onderneming, heeft een negatieve invloed. Er konden geen belangrijke conclusies getrokken worden uit de prestigemacht van de CEO, maar ook uit de relatie van de CEO met de externe auditor.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/24748
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A813.34 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.