www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24747

Title: Hoe waarborgen de wettelijke benoemings-, opzeggings- en aansprakelijkheidsregelgevingen van de commissaris een behoorlijke uitoefening van het mandaat?
Authors: Leirs, Laura
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: De functie van een commissaris is essentieel in onze economische wereld. Teneinde een goede uitoefening van het mandaat van de commissaris te waarborgen, is het belangrijk dat de Belgische benoemings-, opzeggings- en aansprakelijkheidsregeling van een commissaris goed (op elkaar-) is afgestemd opdat een commissaris zijn mandaat behoorlijk kan uitoefenen. Die regeling ' die de nodige waarborgen biedt aan de commissaris ' wordt uitgebreid omschreven en geĆ«valueerd. Naast de rechtsleer wordt de toepassing in de praktijk respectievelijk de rechtspraak geraadpleegd en worden enkele interviews met commissarissen afgenomen. Tevens wordt een rechtsvergelijking uitgevoerd met Nederland, aangezien de Nederlandse wet-/ regelgeving een inspiratiebron kan zijn voor (eventuele-) veranderingen aan de Belgische wet-/ regelgeving. In deze masterproef wordt vastgesteld dat de Belgische wet-/ regelgeving (globaal-) goed op elkaar afgestemd is, doch kunnen er enkele op-/ bemerkingen op de huidige situatie gemaakt worden. Aan het einde van deze masterproef worden enkele aanbevelingen gedaan die een (nog-) betere uitoefening van het mandaat kunnen waarborgen.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/24747
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.01 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.