www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24746

Title: Het effect van recente wijzigingen in de regelgeving op de auditactiviteit
Authors: Damen, Waut
Advisors: CORTEN, Maarten
STEIJVERS, Tensie
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: De laatste jaren zijn er twee belangrijke wijzigingen in de Belgische regelgeving doorgevoerd die mogelijk een invloed hebben gehad op de auditkwaliteit. De eerste wijziging is de invoering van de ISA's, of voluit de International Standards on Auditing. Deze zijn van toepassing voor boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014. Er wordt verwacht dat deze ISA's de auditkwaliteit hebben doen toenemen, maar wel op voorwaarde dat er een voldoende hoge audit fee is om het extra werk dat gepaard gaat met de ISA's te kunnen uitvoeren. De nieuwe groottecriteria in artikel 15 W.Venn., de tweede recente wijziging die heeft plaatsgevonden, doen echter een neerwaartse druk op de audit fee vermoeden. In plaats van dat de ISA's de auditkwaliteit doen toenemen, zou de auditkwaliteit dan zelfs afgenomen kunnen zijn vanwege de toegenomen vereiste werkzaamheden. Deze wijziging van artikel 15 W.Venn. is van kracht vanaf boekjaren die aanvangen na 31 december 2015. In deze masterproef werd de impact van deze twee wijzigingen op de auditkwaliteit in België empirisch onderzocht. Daarbij werd ook gekeken naar de rol die de audit fee hierin gehad heeft. Deze masterproef heeft niet kunnen aantonen dat de auditkwaliteit in België gewijzigd is door deze twee recente wijzigingen in de Belgische regelgeving.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/24746
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.63 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.