www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24740

Title: Patient Stewardship Control: Focus op het welzijn van de patiënt
Authors: Peelmans, Lieze
Advisors: LEROI-WERELDS, Sara
STREUKENS, Alexandra
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: Patient Stewardship Control (PSC) is een relatief nieuw marketingconcept waarbij verpleegkundigen een gevoel van persoonlijke en morele verantwoordelijkheid krijgen voor het algemeen welzijn van de patiënt. Intrinsieke motivatie zorgt ervoor dat verpleegkundigen geëngageerd blijven om dit welzijn te beschermen en te verbeteren door zo goed mogelijk aan de patiëntbehoeften tegemoet te komen. Gedurende deze masterproef werd onderzocht wat de rol van PSC is in de gezondheidszorg. Een conceptueel model werd opgesteld waarin verschillende verwachtte relaties met betrekking tot PSC werden opgenomen. Een samenwerking met het Jessa Ziekenhuis maakte het mogelijk om het conceptueel model door middel van diepte-interviews en een vragenlijst aan een empirische test te onderwerpen. Uit het onderzoek bleek dat eerst en vooral verpleegkundigen intrinsiek gemotiveerd zijn om extra inspanningen te leveren om de zorgverlening te optimaliseren. De gepercipieerde PSC van verpleegkundigen wordt hierbij verhoogt door individuele autonomie. Daarnaast is een hoge mate van vooropgestelde doelen, toezicht hierop en beloningen door leidinggevenden nodig om de verpleegkundigen de noodzakelijke taken efficiënt en kwaliteitsvol te laten vervullen met een garantie op een (basis)welzijn van de patiënten. Tevens zorgt het nastreven van doelstellingen, controle hierop en beloning voor het behalen van deze doelstellingen ervoor dat verpleegkundigen met elkaar en met de leidinggevenden mogelijkheden om de zorgverlening te verbeteren bespreken.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-marketing
URI: http://hdl.handle.net/1942/24740
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.45 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.