www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24739

Title: Vrouwen in de Raad van Bestuur als sleutel tot transparantie: een onderzoek naar de impact op het vrijwillige rapporteringsgedrag
Authors: Creemers, Naomi
Advisors: LYBAERT, Nadine
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: De globale interesse voor genderdiversiteit in de Raad van Bestuur kende de laatste jaren een sterke toename. Een aantal landen zijn het voorbeeld van Noorwegen dan ook gevolgd door een genderquotum in te voeren, waaronder België met de wet van 28 juli 2011. Er zijn zowel voor- als tegenstanders van de genderquota. Maar één ding staat vast, het is een effectieve manier om het aantal vrouwen in Raden van Bestuur op een tamelijk snelle manier te laten stijgen. Bijgevolg verandert de samenstelling in functie van het geslacht in veel Raden van Bestuur. In het kader van het Belgische genderquotum en de gevolgen voor de samenstelling van de Raad van Bestuur die dit met zich meebrengt, wordt in deze masterproef onderzocht of er naast het morele aspect ook andere redenen zijn voor de toename van vrouwen in de Raad van Bestuur. Meer bepaald wordt gefocust op het vrijwillige rapporteringsgedrag van Belgische beursgenoteerde bedrijven. Transparantie van informatie is immers een zeer belangrijke pijler van deugdelijk bestuur. Aan de hand van regressieanalyse wordt in deze masterproef de relatie tussen de aanwezigheid van vrouwen in de Raad van Bestuur en de mate van vrijwillige rapportering getest voor de jaren 2011 en 2015. Hierbij wordt ook gekeken naar de aard van de vrijwillige rapportering en of het nodig is om een kritische massa te bereiken. Ook het modererende effect van onafhankelijkheid en lidmaatschap van het auditcomité worden onderzocht.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/24739
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.79 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.