www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
School for Information Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24730

Title: Space-time prisms over wegennetwerken en hun toepassing in smart cities
Authors: Ools, Anaïs
Advisors: KUIJPERS, Bart
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: Steden streven er steeds meer naar om het label 'smart city' toegekend te krijgen. Dit label houdt in dat de stad slimme technologieën inzet om het beheren van de stad efficiënter en de belevenis van de stad aangenamer te maken. Een methode om dit doel te bereiken is het integreren van ICT. In dit kader wordt in deze thesis een applicatie ontwikkeld die space-time prisms berekent en visualiseert voor de stad Hasselt. Met deze applicatie, genaamd HasseltTreffer, kan een gebruiker ontdekken welk traject hij binnen een bepaalde tijd kan afleggen als zijn begin- en eindpunt gekend zijn. Deze thesis beschouwt eerst space-time prisms en uitbreidingen hiervan. Er worden mogelijke toepassingen bekeken met betrekking tot ride sharing, toerisme en map matching. Vervolgens wordt toegelicht welke elementen in gedachten genomen moeten worden om de space-time prisms te implementeren. Hiervoor worden eerst data van de straten van Hasselt verzameld en verwerkt. Vervolgens worden datastructuren en algoritmen toegelicht die in de applicatie gebruikt worden. Het werk wordt uiteindelijk afgesloten met een beschrijving van scenario's waarin de applicatie gebruikt wordt. In deze case studies worden problemen in de toeristische sector, in ride sharing en in planning opgelost met behulp van HasseltTreffer. Zo kan, door het gebruik van HasseltTreffer, de stad Hasselt als 'smarter' beschouwd worden.
Notes: master in de informatica-databases
URI: http://hdl.handle.net/1942/24730
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A16.47 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.