www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Medicine and Life Sciences >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24643

Title: Concurrent validiteit van de MicroFET bij longkanker en COPD
Authors: Crommen, Lien
Medakovic, Tanja
Advisors: SPRUIT, Martijn
BURTIN, Chris
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: Zowel longkanker- als COPD patiënten hebben spierzwakte. Spierkrachtmetingen zorgen voor objectieve waarden van baseline data en helpen om de effectiviteit van een behandeling na te gaan. Spierkracht kan gemeten worden op verschillende manieren zoals o.a. met de gouden standaard Biodex, manuele spierkracht meting en Hand-helddynamometer. De MicroFET (Hand-helddynamometer) is een goedkopere, draagbare, gebruiksvriendelijke alternatief voor de Biodex. Het doel van deze studie was het nagaan van concurrent validiteit tussen de MicroFET en de Biodex bij preoperatieve longkankerpatiënten en bij COPD patiënten voor de spierkracht van de rechter quadriceps. Longkankerpatiënten werden gerekruteerd uit het ziekenhuis Zuid-Oost Limburg, COPD patiënten uit het Jessa ziekenhuis. Op basis van ziekenhuisgegevens werden van de mogelijke patiënten de inclusie- en exclusiecriteria nagegaan. 7 Longkankerpatiënten en 16 COPD werden getest met 2 metingen van maximale isometrische contractie, namelijk met de MicroFET en Biodex. De meting van de MicroFET werd vergeleken met deze van de Biodex op hetzelfde tijdstip en in dezelfde setting. Uit deze studie blijkt dat er een hoge correlatie was tussen de MicroFET en Biodex (Pearson Correlatie: 0.892, p<0.001), deze heeft bijgedragen aan de concurrent validiteit van de MicroFET bij het meten van spierkracht van de rechter quadriceps bij longkanker en COPD patiënten in vergelijking met de Biodex.
Notes: master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie-revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen
URI: http://hdl.handle.net/1942/24643
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses
Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.11 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.