www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Medicine and Life Sciences >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24637

Title: Uitbreiding van de DCDDaily met Vlaamse normwaarden en een vergelijking met de Nederlandse populatie
Authors: Gorissen, Karen
Van Herck, Tine
Advisors: KLINGELS, Katrijn
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze masterproef werd ingediend voor het behalen van een Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie en situeert zich in het pediatrisch werkveld. In het bijzonder handelt deze studie over Developmental Coordination Disorder (DCD) en problemen bij algemeen dagelijkse levensactiviteiten (ADL). De DCDDaily is een norm- en criteriumgerefereerde test op basis van een Nederlandse studiepopulatie voor kinderen van 5 tot 8 jaar oud die deze problemen in ADL meet. Deze observationele studie met een cross-sectioneel design beoogde de normwaarden van de DCDDaily uit te breiden op basis van een Vlaamse steekproef voor kinderen van 8 tot 10 jaar oud. Verder onderzocht de studie verschillen tussen de drie leeftijdscategorieën (8, 9 en 10 jaar), verschillen op basis van geslacht en tot slot tussen Nederlandse en Vlaamse 8-jarigen. Bij 110 typisch ontwikkelende kinderen tussen 8 en 10 jaar werd de DCDDaily afgenomen. Descriptieve en niet-parametrische statistiek werd gebruikt voor de analyses van 105 proefpersonen. De volgende resultaten werden weerhouden met verschillen tussen de groepen zowel op basis van geslacht, leeftijd en nationaliteit. Op basis van geslacht scoren meisjes beter op fijnmotorische taken. Wat de nationaliteit betreft is er voor de totale testscore geen verschil tussen de leeftijdscategorieën, toch lijken Vlaamse kinderen op basis van bepaalde itemscores beter te scoren dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Tot slot behalen 15 van de 18 testitems een plafondwaarde te tussen de leeftijden van 8 en 10 jaar.
Notes: master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie-revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen
URI: http://hdl.handle.net/1942/24637
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses
Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.52 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.