www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24593

Title: Studie van de geologische stabiliteit bij microtunnels op basis van theoretische modellen
Authors: Kellens, Kobe
Advisors: VAN ZEGBROECK, Bart
VANMECHELEN, Brecht
PHILIPS, Stijn
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: Vanwege zijn complexiteit vraagt microtunneling een grondige kennis van en ervaring met de geologie. Om de ondergrond zo weinig mogelijk te verstoren en zettingen te beperken wordt de overige ondergrond ondersteund. Dit gebeurt door middel van een bentonietsamenstelling. Te weinig bentoniet leidt tot instorting, teveel tot uitblaas. Om deze frontsteundruk te bepalen bestaan 12 theoretische modellen. Jancseecz & Steiner blijkt op basis van historische data het best aan te sluiten bij de praktijk. Optimalisaties van de gelaagdheid en silo-werking bij Jancseecz en Steiner hebben geleid tot een betere benadering van de te verwachten steundrukken. Doch leent Leca en Dormieux zich op basis van tabellen ook tot een snelle en eenvoudige berekening met de hand. Om zettingsgedrag beter te voorspellen is de invloed van het boortracé onderzocht. Tijdens bochtboringen ontstaan asymmetrische zettingstroggen. Op basis van zettingsmetingen en een best-fit van de formule van Peck werd een innovatieve en geoptimaliseerde formule bekomen. De reikwijdte van dit onderzoek beperkt zich wel tot zandgronden en grote diameters. Het is een opportuniteit hier verder onderzoek naar te verrichten. De resultaten zijn gebundeld in een rekenblad dat de klant gerust stelt en zorgt voor een eenvoudige, overzichtelijke en betrouwbare berekening. Dit zal, naar alle waarschijnlijkheid, ook bijdragen tot een meer correcte beschrijving van lastenboeken.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
URI: http://hdl.handle.net/1942/24593
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A4.76 MBAdobe PDF
N/A1.77 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.