www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24591

Title: Binnenklimaat in woon- en zorgcentra voor ouderen: analyse via monitoring en bevraging in 3 woon- en zorgcentra
Authors: Defoin, Simon
Advisors: VERBEECK, Griet
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: Klimatisatie is een steeds belangrijker wordende term in de bouwwereld, ook bij de bouw van woon- en zorgcentra. Er zijn echter geen specifieke normeringen in België voor de binnenluchtkwaliteit in woon- en zorgcentra. Er kan wel worden uitgegaan van ontwerprichtlijnen uit normen voor niet-residentiële gebouwen of gebouwen met andere functies. Dit onderzoek heeft als doel het observeren en analyseren van de binnenluchtkwaliteit in de praktijk via meting en bevraging om zo een beeld te vormen van de luchtkwaliteit in onderzochte woon- en zorgcentra. Om de luchtkwaliteit te beoordelen werden relatieve luchtvochtigheid en CO2 gehalte gemonitord van 22 oktober tot en met 26 november 2016 en dit in 9 ruimtes verspreid over 3 verschillende woon- en zorgcentra. Uit de metingen bleek dat de relatieve luchtvochtigheid zich meestal onder de ideale grens van 45% bevond voor alle mechanisch geventileerde ruimtes. Slechts in 2 van de 9 onderzochte ruimtes werd een relatieve luchtvochtigheid beneden 30% gemeten. In deze ruimtes is bijkomende bevochtiging aangeraden. Dampdrukverschillen bleken in alle gevallen te voldoen aan de Europese normeringen. Wat het CO2 gehalte betreft bleek dit over het algemeen vrij laag te liggen in alle centra. Meetwaarden bevonden zich meestal binnen de IDA2 of IDA3 klassen. Pieken in de IDA4 klassen waren uitzonderlijk. Ruimtes met een zeer laag CO2 gehalte kampten door het grote ventilatiedebiet echter ook met drogere lucht.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
URI: http://hdl.handle.net/1942/24591
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A12.21 MBAdobe PDF
N/A640.88 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.