www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24590

Title: Automatization of mechanical quality assurance of a linac using MATLAB
Authors: Smeulders, Jelle
Advisors: RENIERS, Brigitte
GEENS, Kenny
JANKELEVITCH, Alexandra
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: Tijdens de periodische mechanische kwaliteitscontrole (QA) moet het personeel van de afdeling radiotherapie van het L.O.C. bepaalde parameters (vb. afstanden) visueel afleiden. De meeste van deze parameters worden afgeleid uit Megavolt EPID beelden van een mechanisch gepositioneerde metalen bol. Deze (visuele) methode heeft als gevolg dat er mogelijks fouten kunnen geïntroduceerd worden en de metingen niet consistent zijn. Daarom wordt er in deze masterthesis gefocust op het automatiseren van deze metingen door middel van een beeldverwerkingssoftware ontwikkeld met behulp van MATLAB. De ontwikkelde algoritmes zijn samengebracht in een userinterface dewelke één enkele PDF file wegschrijft als output. Deze PDF file omvat een samenvatting van de resultaten van de QA analyse en bevat meer bepaald: - afstanden tussen stralings- en mechanisch isocentrum van meerdere velden; - afwijkingen op de mechanische beweging van de tafel in drie dimensies; - afwijkingen op de asymmetrische veldgroottes. De software heeft ongeveer tien keer minder tijd nodig om een analyse te voltooien ten opzichte van de manuele bepaling. Bovendien wijken de bekomen resultaten niet meer dan 0,273 mm af van de manueel bepaalde resultaten. Dit werd getest gebruikmakend van een Varian CLINAC en Truebeam waarvan de eerst genoemde EPID foto's leverde van hogere resolutie. Er kon worden vastgesteld dat dit verschil in resolutie geen aanleiding gaf tot significant verschillende resultaten voor de reproduceerbaarheid en accuraatheid van de software.
Notes: master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie-nucleaire technieken / medisch nucleaire technieken
URI: http://hdl.handle.net/1942/24590
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.62 MBAdobe PDF
N/A633.82 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.