www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24545

Title: Onderzoek naar de technische en economische impact van het Energierenovatieprogramma 2020 op bestaande residentiële gebouwen.
Authors: Schildermans, Tom
Schoofs, Tristan Ivo
Advisors: VANDOREN, Bram
VANNITSEN, Pascal
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze masterproef is uitgevoerd in opdracht van het multidisciplinair ingenieursbureau V-Consult BVBA te Genk en onderzoekt zowel de technische als economische impact van het Energierenovatieprogramma 2020 op bestaande residentiële gebouwen. Hieraan gekoppeld wordt ook het Vlaams decreet dat hierop van toepassing is kritisch gelezen, want hierin staan enkele interpretatiemogelijkheden. De doelstellingen van het Energierenovatieprogramma 2020 worden toegepast op twee cases met aandacht voor het strafpuntensysteem, het condensatierisico en de terugverdientijd. Het strafpuntensysteem wordt onderzocht aan de hand van simulaties met het EPC-kengetal terwijl het condensatierisico onderzocht wordt aan de hand van software gebaseerd op de methode van Glaser. Verder worden oplossingen gesuggereerd om het Energierenovatieprogramma ook in specifieke situaties te realiseren en zijn er infraroodmetingen uitgevoerd om de isolatiekwaliteit van daken te bepalen. Uit simulaties blijkt dat het strafpuntensysteem aangepast moeten worden omdat woningen, die energiezuiniger zijn vergeleken met andere, toch meer strafpunten kunnen behalen. Op technisch gebied kan het Energierenovatieprogramma enkele gevolgen hebben zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de bestaande schoorsteen. Op financieel gebied kan de terugverdientijd van de diverse doelstellingen worden bepaald, al is er een stijging van de huurprijs te verwachten bij verhuurde onroerende goederen. Tenslotte wordt een inschatting gemaakt van de isolatiekwaliteit van bestaande daken.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
URI: http://hdl.handle.net/1942/24545
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A6.59 MBAdobe PDF
N/A801.46 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.