www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24541

Title: Wat zijn de hygrothermische eigenschappen van Cross Laminated Timber in de Belgische context ?
Authors: Louwet, Dries
Van Tricht, Jeroen
Advisors: LANGMANS, Jelle
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: In België zijn er nog maar enkele projecten met betrekking tot CLT gerealiseerd en is de kennis erover nog beperkt. Hierdoor zijn nog vele vragen onbeantwoord, waaronder deze over de hygrothermische eigenschappen. Het belang van een goede kennis hiervan, hangt nauw samen met energieprestaties van het gebouw en de kwaliteit van het leefmilieu. Het onderzoek naar het hygroscopische gedrag van CLT wordt gevoerd door het uitvoeren van experimentele testen enerzijds en simulaties anderzijds. Deze 1D simulaties worden voltrokken met het programma 'Delphin'. Om te beginnen zijn er de luchtdichtheidstesten in laboratorium omstandigheden en op bestaande woningen. Deze testen worden altijd in tweevoud uitgevoerd om het gedrag van het hout te onderzoeken in winter en zomer wat overeenkomt met een hoge en een lage relatieve vochtigheid. Verder wordt er ook een onderzoek uitgevoerd naar het absorptie gedrag van het hout en de lijmlagen. De luchtdichtheidstesten in het labo en op de woningen geven aan dat er slechts een klein verschil is tussen zomer en winter. De resultaten van de simulaties geven aan dat een 5-laags of PUR wandopbouw langer vochtig blijven maar er zich geen problemen met vocht voordoen. Zo kan besloten worden dat het hygrothermische gedrag van CLT geen slechte invloed heeft op de constructie waarin het wordt gebruikt.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
URI: http://hdl.handle.net/1942/24541
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A29.13 MBAdobe PDF
N/A13.34 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.