www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24539

Title: Bepaling van het aandeel ongehydrateerd cement in betongranulaten door meting van hydratatie- en sterkte-eigenschappen
Authors: Kerkhofs, Jan
Advisors: VANDOREN, Bram
KOX, Sean
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze masterthesis situeert zich binnen het TETRA-onderzoeksproject 'Hoogwaardig betongranulaat voor duurzame wegenbouw'. In dit werkstuk wordt een antwoord gezocht op de vraag of betongranulaten nog ongehydrateerd cement bevatten en of dit cement actief gaat meewerken aan de mechanische eigenschappen van het nieuw beton. Er worden twee methodes gebruikt om dit te onderzoeken. Al de onderzoeken zijn uitgevoerd op fijnstof afkomstig van betongranulaten. De eerste onderzoeksmethode bestaat erin om de buig- en druksterkte te bepalen van mortelprisma's en deze resultaten te vergelijken met een referentiereeks. Aan de hand hiervan kan de hoeveelheid cement dat actief meewerkt bepaald worden. De tweede methode bestaat uit het bepalen van de hydratatiewarmte die het cement vrijgeeft. Deze resultaten worden vergeleken met een referentiereeks die de hydratatiewarmte van verschillende hoeveelheden cement bevat. Uit de resultaten van de hydratatie-eigenschappen kan geconcludeerd worden dat de betongranulaten nog ongehydrateerd cement bevatten. De hoeveelheid ongehydrateerd cement is afhankelijk van de toepassing van het moederbeton en van het breektijdstip. Bij het onderzoek naar de sterkte-eigenschappen is vastgesteld dat de reactiviteit van het ongehydrateerd cement afhankelijk is van het vervangingspercentage van het cement.
Notes: master in de industriĆ«le wetenschappen: bouwkunde
URI: http://hdl.handle.net/1942/24539
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.48 MBAdobe PDF
N/A679.71 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.