www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24535

Title: Onderzoek naar de functionaliteit en de duurzaamheid van het Fluvio infiltratie- en buffersysteem
Authors: Hermans, Pieter
Advisors: BOLLEN, Carlo
MAES, Bert
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: De verwerking van hemelwater is de laatste tijd een zeer actueel thema. De mens heeft alles volgebouwd, waardoor het op vele plaatsen niet meer mogelijk is om het hemelwater op een natuurlijke wijze te verwerken. Deze masterproef behandelt een nieuw ontwikkeld infiltratie' en buffersysteem dat in de fundering van bestratingen toegepast wordt. Er wordt onderzocht of het systeem een meerwaarde biedt en of deze eventuele meerwaarde gedurende een periode kan behouden blijven. Er wordt gestart met een literatuurstudie die de verschillende infiltratievoorzieningen in kaart brengt. Daarna worden de aanverwante funderingsmaterialen en de belangrijkste parameters die mee bepalen hoe de fundering van een bestrating wordt opgebouwd toegelicht. Vervolgens wordt het Fluvio-systeem voorgesteld en wordt onderzocht of dit systeem voldoet aan de opgelegde eisen. Verder worden er testen en inspecties uitgevoerd op individuele Fluvio-blokken en op een geheel werkend Fluvio-systeem. Uit al deze bevindingen worden dan ontwerpregels afgeleid. Uit het onderzoek blijkt dat het Fluvio-systeem gezien kan worden als een werkende, waterdoorlatende fundering die voldoet aan de eisen van een infiltratie' en buffersysteem. Tevens verliest het systeem hooguit een fractie van zijn functionaliteit doorheen de tijd, waardoor er aangenomen kan worden dat reinigen van het systeem niet noodzakelijk is. Een kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is het feit dat het systeem nog maar 9 jaar wordt toegepast.
Notes: master in de industriĆ«le wetenschappen: bouwkunde
URI: http://hdl.handle.net/1942/24535
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A4.01 MBAdobe PDF
N/A568.99 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.