www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24491

Title: Partijautonomie in het Europese IPR
Authors: Vaes, Jeroen
Advisors: VAN CALSTER, Geert
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: De onderzoeksvraag is: "Wat is de invloed van de verschillende invulling van partijautonomie binnen het Europese familierecht in het IPR?" Er wordt in het bijzonder nagegaan of er rechtskeuze is voor de partijen binnen het Europese familierecht. Er wordt nagegaan hoe deze partijautonomie verschillend ingevuld wordt en wat de gevolgen ervan zijn voor de partijen. De verordeningen bieden regelmatig gelijkaardige opties voor de rechtskeuze. Maar er is een evolutie. De Europese wetgever geeft duidelijk aan dat men voorstander is van partijautonomie binnen het familierecht. Er zijn echter beschermingsmechanismen die invloed hebben op partijautonomie.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/24491
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A838.89 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.