www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24480

Title: De bemiddelingsprocedure voor minderjarigen in de GAS-wetgeving
Authors: Verlent, Tessa
Advisors: PUT, Johan
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: Deze thesis onderzoekt de volgende vraag: 'In welke mate respecteert de bemiddeling in GAS- procedures voor minderjarige overlastplegers de algemene principes van bemiddeling?' Om de vraag op te lossen wordt eerst de GAS- bemiddeling voor minderjarige overlastplegers gesitueerd aan de hand van diens ontstaansgeschiedenis en plaats binnen de GAS- procedure voor minderjarigen. Vervolgens worden de fundamentele principes in het algemeen besproken. Deze zijn het vrijwilligheidsprincipe, het vertrouwelijkheidsprincipe en de neutraliteit van de bemiddelaar. Er wordt getracht om de algemene verwachtingen te achterhalen van elk van de principes. Tot de essentie van de vraag wordt gekomen in het laatste deel. De bemiddeling in GAS- procedures wordt getoetst aan de verwachtingen van de bemiddelingsprincipes in het algemeen.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/24480
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.47 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.