www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23922

Title: Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (2015-16)
Authors: Bijnens, Daan
Bortels, Heidi
Theunis, Jan
Issue Date: 2017
Citation: Tijdschrift voor wetgeving, 2017(2), p. 94-137
Abstract: Deze bijdrage biedt een overzicht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof waarin vereisten van behoorlijke wetgeving aan bod komen. Het overzicht bestrijkt de twee voorbije kalenderjaren en gaat achtereenvolgens in op het gelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel (met inbegrip van het vertrouwensbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht) en het wettigheidsbeginsel. Van elk beginsel worden de jurisprudentiële krachtlijnen geschetst, waarbij de aandacht vooral gaat naar belangwekkende toepassingen en wendingen in de rechtspraak. Bijzondere aandacht is er andermaal voor de handhaving van de gevolgen van een arrest: op de valreep binnen de besproken kalenderjaren werd de bijzondere wet goedgekeurd die het Grondwettelijk Hof de bevoegdheid verleent om ook in het prejudicieel contentieux de gevolgen van een arrest te handhaven (infra nr. 45). De bijzondere wetgever legitimeerde op die manier de rechtspraak die zich al sedert enkele jaren had ingezet. Het streven naar een coherente regelgeving – in het vorige overzicht omschreven als “een mogelijk ontluikend coherentiebeginsel” – kwam opnieuw enkele keren aan bod, maar slechts terloops zodat er geen aanleiding is om nader erop in te gaan.
URI: http://hdl.handle.net/1942/23922
ISSN: 1373-9743
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2019
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version358.96 kBAdobe PDF
Peer-reviewed author version578.49 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.