www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23868

Title: Persoonlijke belastingvoordelen in grensoverschrijdende context desnoods pro rata toekennen
Authors: Niesten, Hannelore
Issue Date: 2017
Citation: Fiscale Actualiteit, 36(10), p. 5-8
Abstract: Het Hof van Justitie heeft een belangrijke nuance aangebracht op de jurisprudentiële Schumackerdoctrine in een Nederlandse zaak. Het komt neer op de vraag of de negatieve inkomsten uit de eigen woning in Spanje, als er meerdere werkstaten zijn, in mindering gebracht kunnen worden op het arbeidsinkomen in de werkstaat Nederland en of dat dan geheel of gedeeltelijk moet zijn. Na de conclusie van de advocaat-generaal is het geen verrassing dat het Hof van Justitie beslist dat Nederland de persoonlijke en familiale situatie van de belastingplichtige in aanmerking moet nemen naar verhouding van zijn totale (wereld)inkomen. Het Hof van Justitie houdt dus niet meer vast aan de inkomenseis, die inhoudt dat het inkomen “geheel of nagenoeg geheel” in de werkstaat moet worden verdiend (HvJ 9 februari 2017, C-283/15, zaak X).
URI: http://hdl.handle.net/1942/23868
Link to publication: http://www.monkey.be/secure/documentview.aspx?id=mnma12752756&state=changed
ISSN: 2032-0892
Category: A2
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version96.31 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.