www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23867

Title: Process mining-technieken voor internecontroletesten - mogelijkheden nu en in de toekomst
Authors: Jans, Mieke J.
Hosseinpour, Mehrnush
Issue Date: 2017
Citation: MAB (Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie), 91(3/4), p. 90-95
Abstract: 'Data analytics' en 'accounting' zijn termen die steeds vaker in combinatie worden gebruikt. Zowel van de financiële rapportering als van de processen die leiden tot deze rapportering worden steeds meer gegevens opgeslagen. Dat data-analyse een toegevoegde waarde kan bieden aan accounting, wordt door steeds meer partijen aangenomen. Hoe deze toegevoegde waarde concreet bereikt kan worden, is echter minder duidelijk. In dit artikel wordt concreet ingegaan op het perspectief van internecontroletesten en process mining, een subset van data-analysetechnieken. Enerzijds worden concrete activiteiten geïdentificeerd in het proces van interne beheersing, die ondersteund zouden kunnen worden door process mining- algoritmes. Dit is vooral voor het vergelijken van werkelijke uitvoeringen met een verwacht procesmodel. Anderzijds worden de wetenschappelijke uitdagingen die hiermee gepaard gaan toegelicht: 1) de impact van de event log-structuur op controletesten en 2) de classificatie van procesafwijkingen, zodat een volledige analyse haalbaar wordt.
URI: http://hdl.handle.net/1942/23867
DOI: 10.13140/ RG.2.2.11343.69289
ISSN: 0924-6304
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version578.13 kBAdobe PDF
Peer-reviewed author version557.11 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.