www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23827

Title: Het lichaam, een unheimliche gast in therapie?
Authors: Calsius, Joeri
Issue Date: 2017
Citation: Tijdschrift Klinische Psychologie, 47 (3)
Abstract: Samenvatting Het lichaam is vaak een vreemde, soms zelfs vervelende gast in de therapieruimte van de klinisch psycholoog-psychotherapeut. In dit artikel tonen we aan dat dit eigenlijk niet zo hoeft te zijn maar dat het lichaam verwelkomd zou kunnen worden als een meer centrale genodigde. Allereerst is het lichaam innig verweven met historische ontwikkelingen binnen de klinische psychologie en psychotherapie. Daarnaast biedt het lichaam een unieke toegangspoort in therapie tot wat we fenomenologisch kennen als onze lijfelijkheid en belichaamde identiteit. Deze relatie tussen het lichaam enerzijds en niet-talige, limbische netwerken en het impliciet-procedureel geheugen anderzijds wordt vanuit breinwetenschappen steeds duidelijker onderbouwd en staat van oudsher centraal in de lichaamsgerichte psychotherapie (LPT) en meer recent, de somatische psychologie. Met een scala aan lichaamsgerichte methoden en technieken rond aanraking, beweging en houding, ademhaling en evocatieve expressie hanteert men hierbij lichaamsbewustwording als gemene deler. Hoewel de doeltreffendheid van LPT bij psychosomatische coping, trauma en alexithymie ondersteund wordt, ontbreekt het voorlopig aan voldoende systematisch outcome-onderzoek. Daarnaast dient benadrukt dat een volwaardige toepassing van LPT enkel mogelijk is na een gedegen opleiding en binnen een helder deontologisch kader.
URI: http://hdl.handle.net/1942/23827
ISSN: 1378-8647
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.