www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23781

Title: Preliminaire studie over het belang van de opsporing van ademhalingsproblemen bij patiënten met lage rugpijn
Authors: Vermeersch, Astrid
Janssens, Lotte
Thys, Tinne
Goossens, Nina
Van Wambeke, Peter
Brumagne, Simon
Lysens, Roeland
Issue Date: 2017
Citation: Tijdschrift voor geneeskunde (Gedrukt), 73(9), p. 529-540
Abstract: Het doel van deze preliminaire studie was na te gaan of ademhalingsproblemen en -parameters bij patiënten met lage rugpijn (LRP) gecorreleerd zijn aan de ernst van LRP. In een cohort van 104 patiënten met LRP werd een laag-normale maximale inspiratoire kracht („maximal inspiratory pressure” – MIP) gevonden. Daarnaast meldde 31,8% de aanwezigheid van ademhalingsproblemen zoals hyperventilatie en in mindere mate astma of chronisch obstructief longlijden (COPD). Er werd een significante positieve correlatie gevonden tussen de mate van beperking vanwege LRP enerzijds en roken en de score op de Nijmeegse Vragenlijst voor Hyperventilatie (NVH) anderzijds. De intensiteit van LRP en de mate van beperking wegens LRP correleerden significant met het dagelijks gebruiken van medicatie die invloed kan hebben op de luchtwegen. Na het onderverdelen van de cohort op basis van de functionele weerslag van LRP, bleek dat patiënten met LRP, die een (meer dan) matige beperking ondervonden, een hogere score op de NVH hadden en vaker van het vrouwelijke geslacht waren. De aanwezigheid van allergie op de luchtwegen bleek de kans op het (meer dan) matig beperkt zijn wegens LRP zesmaal te verhogen. Per bijkomend punt op de NVH, verhoogde de kans op een (meer dan) matige functionele weerslag op het dagelijkse leven wegens LRP, 1,1 maal. De resultaten van de studie geven aan dat het diepgaander screenen van patiënten met LRP en het optimaal behandelen van onderliggende ademhalingsproblemen, zoals bijvoorbeeld het hyperventilatiesyndroom, nodig is. De NVH kan hierbij helpen om de aanwezigheid van het hyperventilatiesyndroom na te gaan. Preventie van LRP in een populatie met ademhalingsgerelateerde comorbiditeiten en het stimuleren van rookstop tijdens de behandeling van LRP zijn tevens aangewezen. Verdere studies betreffende de relatie tussen ademhaling en LRP zijn noodzakelijk om te verduidelijken of het toevoegen van inspiratoire spiertraining bij patiënten met LRP én een lage predictieve MIP nodig is.
Preliminary study on the importance of the detection of respiratory problems in patients with low back pain. The objective of this article was to investigate whether respiratory problems and signs correlate with the intensity of or disability due to low back pain (LBP). Patients with LBP, aged 20-80 years, were asked to take part in a cross-sectional observational study. The following variables were recorded in 104 patients: age, sex, weight, height, daily medication use that can affect the respiratory system, respiratory problems, smoking history and pack years, allergy that affects the airways, breathing pattern, maximal inspiratory pressure (MIP), isometric handgrip force, Nijmegen Hyperventilation Questionnaire (NHQ) score, numeric rating scale (NRS) of LBP, Oswestry Low Back Pain Disability questionnaire. The total cohort disclosed a low-normal inspiratory muscle strength (79.9%). In 31.8%, a presence of a respiratory problem, mainly hyperventilation, was noted. There was a significant correlation between smoking and NHQ score with the degree of disability due to LBP. By each additional point on the NHQ, the probability of a higher disability due to LBP increased 1.1 times. There was a significant correlation between the intensity of or disability due to LBP and the intake of medication affecting the respiratory system. If an allergy was present, it was six times more likely to have a significant disability because of LBP. Patients with LBP need to be screened and treated for underlying breathing problems. Prevention of LBP in a population with comorbidities might be needed and smoking cessation is recommended in the rehabilitation of LBP. Further studies concerning the link between the respiratory system and LBP have to demonstrate if additional training of inspiratory muscles in a LBP population with low MIP (%) could be beneficial.
URI: http://hdl.handle.net/1942/23781
DOI: 10.2143/TVG.73.09.2002328
ISSN: 0371-683X
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version274 kBAdobe PDF
Peer-reviewed author version602.28 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.