www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23744

Title: Het begrip concessieopdracht in de gewijzigde Aanbestedingswet
Authors: Van Garsse, Steven
Issue Date: 2016
Citation: Tijdschrift Aanbestedingsrecht, 2016(3), p. 133-138
Abstract: De afgelopen maanden is er in aanloop naar de inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet al heel wat aandacht besteed aan de diverse nieuwigheden die deze wet voor overheidsopdrachten zal teweeg brengen. Daarbij werd ook aandacht besteed welke beleidskeuzes de Nederlandse staat heeft genomen ten aanzien van de implementatie van de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG en de Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG. Minder aandacht werd tot nog toe besteed aan bespreking van de implementatie van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten. Met deze bijdrage doen wij een bescheiden bijdrage om die richtlijn ook enige aandacht te geven. Na een algemene introductie over de richtlijn, springen we over naar de implementatie van deze richtlijn in het Nederlandse recht, daarna zal deze bijdrage voornamelijk focussen op het begrip concessie(opdracht). De bijdrage eindigt met enkele slotbeschouwingen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/23744
ISSN: 1573-9910
Category: A2
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Peer-reviewed author version385.23 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.