www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23695

Title: Omgevingsvergunningsdecreet is grotendeels grondwettig
Authors: Vanheusden, Bernard
Issue Date: 2016
Citation: De Juristenkrant, 2016(336), p. 2-2
Abstract: Op donderdag 6 oktober 2016 sprak het Grondwettelijk Hof zich in een lang verwacht en lijvig arrest uit over de grondwettigheid van het Omgevingsvergunningsdecreet. 22 artikelen of onderdelen van artikelen van het decreet werden aangevochten. Het Hof vernietigde uiteindelijk enkel artikel 226 omtrent de passende beoordeling van mogelijke significante gevolgen voor speciale beschermingszones. Andere bepalingen, zoals deze omtrent het hoorrecht, de stilzwijgende weigering van een administratief beroep, het permanent karakter van de omgevingsvergunning, de niet-verplichting tot het uitvoeren van een project-MER, en stilzwijgend gunstig geachte adviezen bleven overeind. De Vlaamse Regering slaakt ongetwijfeld een zucht van opluchting.
URI: http://hdl.handle.net/1942/23695
ISSN: 1374-3538
Category: A2
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version447.8 kBAdobe PDF
Peer-reviewed author version122.87 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.