www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23606

Title: Betekenisvol leren op school als je thuis een andere taal spreekt: met beelden en muziek lukt het beter
Authors: Nauwelaerts, Kris
Reekmans, Karen
Roden, Catherine
Issue Date: 2016
Citation: School- Klaspraktijk, 57(228), p. 36-45 (Art N° 7)
Abstract: Door de vluchtelingencrisis staat het onderwijs voor een nieuwe uitdaging. Leraren moeten voortaan inzetten op inhouden en taalverwerving in hun dagelijkse lespraktijk. In heel wat studies over het aanleren van de schooltaal Nederlands aan anderstalige nieuwkomers ligt de focus op taalsteun in de vorm van woordenschatonderwijs of het gebruik van thuistalen ter ondersteuning van het leerproces. Het onderzoeksproject ‘taalCULTuur’ gaat na hoe muzische werkvormen en probleemgestuurd leren het aanbrengen en verankeren van leerinhouden in de schooltaal Nederlands versterkt. Samen met studenten van PXL-Education, PXL-Music en PXL-MAD School of Arts hebben we workshops ontworpen waarbij we kinderen in de lagere school een rijke leercontext aanbieden die inzet op een snelle en efficiënte verwerving van de schooltaal Nederlands dankzij rijke, artistieke illustraties en aantrekkelijke, hedendaagse muziek. Dit proces werd gevoed met de resultaten van de literatuurstudie voor taal, beeld, muziek en onderzoekend leren, waarbij we de onderlinge raakvlakken in de vorm van sleutelbegrippen in het kader taalCULTuur hebben gegoten. De workshops hebben een positief effect op de taalvaardigheid en het welbevinden van de kinderen en versterken de groei naar een open en tolerante houding van zowel leraar als leerling.
URI: http://hdl.handle.net/1942/23606
ISSN: 1780-0498
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version5.29 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.