www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23588

Title: (Samen) doen of laten doen? Over inbesteden, uitbesteden, samenwerken of afstoten
Authors: Van Garsse, Steven
Verhoest, Koen
Issue Date: 2016
Citation: Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement, 2016(4), p. 97-109
Abstract: Besparingen en budgettaire beperkingen dwingen overheden de laatste jaren in een bijna onophoudelijk modus van reorganisatie. Activiteiten worden verzelfstandigd, toegewezen aan samenwerkingsverbanden, uitbesteed aan marktpartijen of soms zelfs gewoonweg afgestoten. Zo zijn de gevallen waarbij OCMW’s bepaalde zorgdiensten en poetsdiensten afstoten intussen gemeengoed. In deze bijdrage willen wij vanuit een literatuuronderzoek en een analyse van recente overheidsopdrachten- en concessiewetgeving enkele elementen aanreiken die ons belangrijk lijken bij het beslissings- en implementatietraject. We gaan hierna allereerst in op een aantal kernbegrippen zoals afstoten, uitbesteden, etc. die steevast terugkomen. Omdat de begrippen in de literatuur en de praktijk niet steeds dezelfde invulling krijgen besteden we in een eerste titel aandacht aan de afbakening van deze begrippen voor deze bijdrage. Vervolgens overlopen we op basis van een literatuuronderzoek factoren die relevant zijn in een beslissings/implementatietraject tot inbesteden, uitbesteden, afstoten of samenwerken met derden. De juridische context is daarbij een niet onbelangrijk gegeven. Zo rijst zeer frequent de vraag of een overheid in een implementatietraject zomaar kan inbesteden uitbesteden of afstoten in het raam van de wetgeving overheidsopdrachten. Wanneer is die wetgeving nu wel en nu niet van toepassing? Die kwestie komt recentelijk veel meer dan voorheen naar boven omdat er een volledig nieuwe overheidsopdrachten- en concessiewetgeving in de stijgers staat die ter zake belangrijke (nieuwe) regels bevat. We onderzoeken daarom apart welke impact deze nieuwe regels (zouden) kunnen hebben. De bijdrage rondt af met enkele slotbeschouwingen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/23588
ISSN: 1373-0509
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version1.81 MBAdobe PDF
Peer-reviewed author version579.01 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.