www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23576

Title: De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof: Overzicht van rechtspraak 2015
Authors: Bijnens, Daan
Theunis, Jan
Potargent, Sanne
Issue Date: 2017
Citation: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, 2017(3), p. 114-165
Abstract: Het Grondwettelijk Hof kende een productief jaar wat de toetsing aan grondrechten betreft (nr. 2). Meest in het oog springend zijn de arresten over de euthanasie voor minderjarigen (nrs. 4, 8, 24, …), over de gemeentelijke administratieve sancties (nrs. 9, 16, 33, …), over het bewaren van communicatiegegevens (nr. 17), over de bescherming van het onroerend erfgoed (nrs. 21, 49 en 163), over de invordering van vermogensstraffen (nrs. 25-31, 41, 53, …), over het aanzetten tot terroristische misdrijven (nrs. 32, 37 en 123), over het verplicht volgen van het vak godsdienst of zedenleer (nrs. 35 en 173) en over de hervorming van de Raad van State (nrs. 62, 66, 70-72, …). Opmerkelijk zijn ook de omstandig gemotiveerde wijziging van rechtspraak inzake de rechtsplegingsvergoeding (nr. 78), de herhaalde bevestiging dat de wetgever, met name in sociaaleconomische aangelegenheden, over een ruime beoordelingsvrijheid beschikt (nrs. 45 en 144) en het morele standpunt van het Hof inzake de gecorrigeerde vrije marktwerking (nr. 144).
URI: http://hdl.handle.net/1942/23576
ISSN: 0040-7437
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version374.86 kBAdobe PDF
Peer-reviewed author version943.9 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.