www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23543

Title: P(l)ay when feeling lucky: a dollar won is twice as sweet as a dollar earned
Authors: Diepvens, Niels
Vukobratovic, Jelena
Issue Date: 2016
Citation: Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(509), p. 813-835
Abstract: Het deelnemen aan kans- en geldspelen kent vandaag een enorme belangstelling. Als een gevolg van de digitalisering van de economie werd de drempel om een gokje te wagen immers enorm verlaagd. Iedereen kan nu zijn geluk beproeven op een kansspelwebsite. Het almaar groeiend aanbod van online kans- en geldspelen heeft naast een steeds groter wordend deelnemend publiek evenwel ook de aandacht van een (ongenodigde) gast getrokken, de fiscale administratie. In dit artikel worden door de auteurs dan ook de verschillende belastingen die worden geheven op kans- en geldspelen uitgebreid besproken. De aanbieders van kans- en geldspelen worden geconfronteerd met een veelvoud aan belastingen op het uitoefenen van hun activiteit. Zo is er de vennootschapsbelasting op hun behaalde winst, waar de bepaling van de vaste inrichting van buitenlandse (online) aanbieders een heuse uitdaging vormt. Zij zijn eveneens onderworpen aan de regionale belasting op spelen en weddenschappen, dewelke ook zijn eigen pijnpunten kent. Tot slot werd er recent een wijziging in de btwregeling doorgevoerd, waardoor online kans- en geldspelen niet langer zijn vrijgesteld van de heffing van btw. Naast de talrijke problematieken bij het bepalen van de fiscale situatie van de aanbieder van kans- en geldspelen is er ook nog de heikele fiscale situatie van de deelnemer aan kans- en geldspelen, die opmerkelijk verschillend is naargelang hij offline dan wel online een gokje waagt en waarvan de taxatie in de personenbelasting niet zonder problemen verloopt. We kunnen concluderen dat de fiscale behandeling van kansen geldspelen geen walk in the park is (geworden), en dat een grondige fiscale hervorming alleszins aan de orde is. De aanbevelingen opgesomd in de conclusie van dit artikel kunnen hiervoor als leidraad dienen.
La participation aux jeux de hasard et d’argent connaît aujourd’hui un intérêt énorme. Et vu la numérisation de l’économie, le seuil qui permet de jouer a fortement baissé. Tout le monde peut désormais tenter la chance sur un site Internet de jeux de hasard. Les offres sans cesse grandissantes de jeux de hasard et d’argent en ligne a attiré toutefois, outre un public toujours croissant, l’attention d’un invité (importun): l’administration fiscale. Dans cet article, les auteurs s’intéressent aux différents impôts et taxes qui sont perçus sur les jeux de hasard et d’argent. Les organisateurs des jeux de hasard et d’argent sont confrontés aux nombreuses impositions qui grèvent l’exercice de leur activité. Citons ainsi l’impôt des sociétés sur les bénéfices recueillis, la détermination de l’établissement stable d’organisateurs (en ligne) établis à l’étranger constituant un vrai défi. Ils sont également assujettis à la taxe régionale sur les jeux et les paris, laquelle connaît aussi ses propres points problématiques. Enfin, récemment, une modification est intervenue au niveau du régime TVA, les jeux de hasard et d’argent en ligne ne sont plus exonérés de la perception de la TVA. Outre les nombreuses problématiques qui touchent à la situation fiscale de l’organisateur de jeux de hasard et d’argent, il y a aussi la situation fiscale épineuse du participant aux jeux de hasard et d’argent, qui diffère bizarrement selon qu’il tente sa chance « offline » ou « online » et dont la taxation à l’impôt des personnes physiques n’est pas sans poser certains problèmes. Nous pouvons conclure que le traitement fiscal des jeux de hasard et d’argent n’est pas (devenu) une promenade de santé, et qu’une réforme fiscale approfondie s’impose à tous égards. Les recommandations énumérées dans les conclusions de cet article peuvent servir de fil conducteur.
URI: http://hdl.handle.net/1942/23543
ISSN: 2031-8219
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version327.93 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.