www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23515

Title: Themis 98 - personen-en familierecht
Editors: Declerck, Charlotte
Boone, Ingrid
Du Mongh, Johan
Senaeve, Patrick
Issue Date: 2017
Publisher: Die Keure
Abstract: Sinds 2014 heeft het Grondwettelijk Hof opnieuw talrijke arresten geveld op prejudiciële vragen waarbij de grondwettigheid van tal van bepalingen van de afstammingswet 2006 in vraag werd gesteld. Wij analyseren in een eerste bijdrage deze rechtspraak alsook (vaak onuitgegeven) rechtspraak inzake afstamming van het Hof van Cassatie en van de feitenrechters sinds 2014. Bij het volgende thema worden in de eerste plaats de wetswijzigingen toegelicht die van belang zijn voor de onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten. Vervolgens wordt recente rechtspraak inzake de onderhoudsuitkering op grond van artikel 301 BW van het Grondwettelijk Hof en van het Hof van Cassatie besproken. De derde bijdrage beoogt de actuele ontwikkelingen van het samenwoningsrecht te belichten en te evalueren. In een laatste bijdrage wordt nagegaan in welke mate de bescherming van het privéleven nog wenselijk is, dan wel moet worden verstrengd.
URI: http://hdl.handle.net/1942/23515
ISBN: 9789048629398
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.