www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23441

Title: De isolatie-index: evaluatie en herziening van een indicator voor het isolatieniveau
Authors: Verbeeck, Griet
Ceulemans, Wesley
Issue Date: 2016
Publisher: Steunpunt Wonen
Abstract: Het Steunpunt Ruimte en Wonen werkte naar aanleiding van de Woonsurvey 2005 een methode uit om op basis van de informatie in de survey over de vier voornaamste isolatiemaatregelen (beglazing,vloer‐, muur‐, en dakisolatie) een isolatie‐index op te stellen. De isolatie‐index werd opgesteld als een gewogen score, die rekening houdt met het effect van elke maatregel inzake energiebesparing, met verhoudingen tussen bouwonderdelen voor verschillende types van woningen en met de mate waarin de respondenten aangeven dat de isolatie aanwezig is.   Naar aanleiding van het Grote Woononderzoek 2013 als opvolging van de Woonsurvey 2005 is deze indicator voor het isolatieniveau van bestaande woningen geëvalueerd en herbekeken. Hierbij is enerzijds nagegaan hoe het isolatieniveau van woningen tussen 2005 en 2013 is geëvolueerd in functie van type eigenaar. Daarnaast was er de vaststelling dat de isolatie‐index, zoals eerder opgesteld, geen aansluiting heeft bij andere energieprestatie‐indicatoren zoals die binnen de energie‐ prestatiewetgeving worden gebruikt. Hierbij was er de vraag of er een indicator voor het isolatieniveau kan worden opgesteld, op basis van een gelijkaardige methodiek als de isolatie‐index, maar qua concept beter aansluitend op bestaande indicatoren voor het isolatieniveau van woningen of delen van woningen zoals de U‐waarde en het K‐peil. Onderliggend rapport maakt in dit kader een evaluatie van de isolatie‐index en stelt een verbeterde isolatie‐indicator voor.
URI: http://hdl.handle.net/1942/23441
Link to publication: http://steunpuntwonen.be/Documenten_2012-2015/Onderzoek_Werkpakketten/WP6-isolatie-index-eind.pdf
ISBN: 9789055505968
Category: R1
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A636.45 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.