www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Artistic/designerly creations >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23428

Title: Over het manken van de mythe. Aantekeningen bij Jan Fabre's Mount Olympus
PerformerPerformer : Nadia Sels
Keywords: Myth, metaphor, logos, tragedy, Oedipus, contraposto
Issue Date: 2016
Start Date: 2016-09-24
Review Discipline: podiumkunsten
Research Context: Deze lezing maakt deel uit van mijn ruimer onderzoek over mythe, metaforiek en beelddenken, dat kadert in het bredere project van de onderzoeksgroep FRAME
Description: Deze lezing, die plaatsvond als aanvulling op de opvoering van Jan Fabre's 24-uren voorstelling Mount Olympus, onderzoekt de (on)mogelijkheid om het mythische denken, ook in onze moderne, technocratische samenleving, volledig achter te laten. De stelling wordt verdedigt dat er in de beeldende kunsten, (tragisch) theater en literatuur een vorm van metaforische denken aanwezig is dat een noodzakelijke aanvulling vormt op het mathematische, puur logisch conceptueel denken als het erom gaat om de menselijke ervaring te representeren en te exploreren.
URI: http://hdl.handle.net/1942/23428
Category: AOR
Type: Artistic/designerly creation
Appears in Collections: Artistic/designerly creations

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.