www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23373

Title: Overheidscontracten in het Belgische recht: Besturen op de snijlijn van privaat- en publiekrecht
Authors: Lierman, Steven
Van de Weyer, Pieter-Jan
Vandormael, Karel-Jan
Issue Date: 2016
Citation: Tijdschrift voor privaatrecht, 53(2/3), p. 489-577
Abstract: Het overheidsoptreden wordt traditioneel geassocieerd met de uitoefening van eenzijdige rechtshandelingen met individueel of reglementair karakter. Deze omschrijving van het overheidsgebeuren doet de realiteit geen recht. Naast deze gezagsuitoefening maakt de overheid immers steeds vaker gebruik van privaatrechtelijke instrumenten om het algemeen belang te behartigen. Onze aandacht gaat hierbij i.h.b. naar de door de overheid gesloten contracten. Deze bijdrage gaat voorbij aan de (uiteenlopende) redenen van deze evolutie en concentreert zich op de juridische probleemstelling. Deze praktijk stelt de wetgever en de rechter immers voor een uitdagende opdracht. Binnen welke grenzen mag het bestuur de privaatrechtelijke weg bewandelen en welke regels beheersen deze privaatrechtelijke verhoudingen: is het privaatrecht erop van toepassing of geldt een publiekrechtelijke regeling? Deze bijdrage meandert over de oude breuklijn tussen publiek- en privaatrecht en bespreekt op welke wijze regels en beginselen van beide zijden het algemeen belang dienen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/23373
ISSN: 0082-4313
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2018
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version7.55 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.