www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23212

Title: Conflictpreventie en alternatieve conflictoplossing (ADR) bij het behandelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning
Authors: Lancksweerdt, Eric
Issue Date: 2016
Citation: Tijdschrift voor Milieurecht, 25(5), p. 528-545
Abstract: In deze bijdrage wordt stil gestaan bij het voorkomen en alternatief aanpakken van conflicten in het raam van het verlenen (of het weigeren) van een omgevingsvergunning. Eerst wordt uitgelegd waarom de invoering van de omgevingsvergunning een goede gelegenheid vormt om meer aan conflictpreventie en alternatieve conflictoplossing te doen. Vervolgens wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende vormen van ADR (Alternative Dispute Resolution) en de conflicten die kunnen rijzen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Daarna wordt een analyse gepresenteerd van de concrete mogelijkheden tot conflictpreventie voorafgaand aan en tijdens de vergunningsprocedure, en nadat een vergunning is verleend of geweigerd. Tenslotte volgt een korte beschouwing over wat nodig is om meer gebruik te maken van conflictpreventie en ADR.
URI: http://hdl.handle.net/1942/23212
ISSN: 0779-374X
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2018
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version182.99 kBAdobe PDF
Peer-reviewed author version386.39 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.