www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22996

Title: Rechtspraak in kort bestek: Raad voor Vergunningsbetwistingen (januari 2016 - juni 2016)
Authors: Loose, Tom
Schijns, Chris
Kempe, Katrien
Issue Date: 2016
Citation: Milieu- en energierecht, 2016(4), p. 322-336
Abstract: In deze zaak wordt een stedenbouwkundige vergunning aangevochten voor het oprichten van een meergezinswoning met twee woongelegenheden waarbij als vergunningsvoorwaarde wordt opgelegd dat er “achteraan 4 parkeerplaatsen [moeten worden] voorzien” en dat er “ook achteraan nog steeds een tuinstrook gevrijwaard [dient] te worden aansluitend bij de eengezinswoning”. Een vergunningverlenend bestuursorgaan kan slechts voorwaarden opleggen bij een vergunning voor zover ze voldoende precies zijn, ze redelijk zijn in verhouding tot de vergunde handelingen, ze kunnen worden verwezenlijkt door enig toedoen van de aanvrager en ze de uitvoering van de vergunde handelingen niet afhankelijk maken van een bijkomende beoordeling door de overheid. De Raad oordeelt dat de deputatie artikel 4.2.19, § 1 VCRO schendt door niet te bepalen waar exact de parkeerplaatsen moeten worden ingeplant en evenmin op welke manier deze parkeerplaatsen moeten worden uitgevoerd (afmetingen, materialen).
URI: http://hdl.handle.net/1942/22996
ISSN: 1373-4342
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2018
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version183.16 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.