www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22978

Title: Openbare financiën: theorie en praktijk in België
Authors: Naert, Frank
Algoed, Koen
Crombez, John
Marneffe, Wim
Vereeck, Lode
Issue Date: 2016
Publisher: Intersentia
Abstract: De leer der openbare financiën is een veelzijdig en multidisciplinair vakgebied dat de financiën van overheden bestudeert. Dit boek vertrekt vanuit een economische analyse, maar heeft ook aandacht voor juridische, politieke, beleidsmatige en bestuurskundige aspecten. In het eerste deel worden de functies van de overheid in de economie uitgebreid toegelicht. Het tweede deel bestudeert de economische aspecten van belastingen, overheidsuitgaven, begrotingssaldi en schuld. In het derde deel wordt het institutionele en wettelijke kader van de begrotingen van de federale, regionale en lokale overheden grondig doorgelicht. Daarbij wordt telkens stilgestaan bij de situatie in België en Vlaanderen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/22978
ISBN: 978-94-000-0611-9
Category: B1
Type: Book
Validation: vabb, 2018
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.