www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22947

Title: Prognostische waarde van totale lesie glycolyse en metabool actieve tumor volume in niet kleincellige longkanker
Authors: Vanhove, Karolien
Heylen, Rene
Derwael, Ruben
Louis,Evelyne
Thomeer, Michiel
Mesotten, Liesbet
Adriaensens, Peter J.
Boellaard, Ronald
Issue Date: 2014
Citation: GSK Clinical Science Award, Brussels, Belgium, 11 June 2014
Abstract: Doel Het huidige TNM system is niet voldoende in staat om de prognose van patiënten met niet kleincellig-longkanker te voorspellen. De prognostische waarde van SUV, gemeten aan de hand van een PET/CT, is controversieel. Deze retrospectieve studie heeft als doel om na te gaan of de overleving en de progressievrije overleving van niet kleincellig – longkanker patiënten voorspeld kunnen worden met de standaard uptake value (SUV), de totale lesie glycolyse (TLG) en het metabool actieve tumor volume (MATV). Methode 86 Patiënten (58 mannen, 28 vrouwen) met een nieuwe diagnose van een niet kleincellig longcarcinoom (TNM stadium I: 24.4 %, II: 9.3 %, III: 38.4 % en IV: 27.9 %) werden in deze studie geïncludeerd. Bij iedere patiënt werd een PET/CT verricht. De primaire tumoren werden gesegmenteerd op de PET beelden met een semi-automatische methode o.b.v. een 50% van SUVmax isocontour. SUVmax, SUVmean en MATV van de primaire tumoren werden vervolgens bepaald. SUV’s werden gecorrigeerd voor lean body mass en plasma glucose waarden. TLG is het product van SUVmean en MATV. Tenslotte hebben we een SUVindex berekend als de ratio tussen de SUVmax van de tumor en de SUVmean van de lever (deze laatste o.b.v. volume of interest met vaste geometrie). De SUVindex heeft als doel de reproduceerbaarheid te verbeteren en de invloed van biologische en technische onzekerheden te verminderen. Resultaten De mediane follow up periode bedraagt 17 maanden. De mediane (+IQR) MATV, TLG50 en SUVmax bedragen respectievelijk 10.37 (IQR : 17,46) ml , 52.49 (IQR : 137.02) ml en 7.67 ± (IQR 6.79). De overleving en de progressievrije overleving zijn significant beter (p < 0.05) bij patiënten die waarden vertonen die zich onder de mediane waarden van de parameters bevinden. Univariate analyse toont aan dat geslacht (HR 0.3 95%CI 0.14-0.65 voor overleving en HR 0.33 95%CI 0.17-0.64) voor progressievrije overleving en stadium (HR 2.22 95%CI 1.58-3.11 voor overleving en HR 2.00 9%CI 1.50 – 2.68 voor progressievrije overleving) eveneens prognostisch waarde hebben. Multivariate analyse toont aan dat TLG50 (HR 2.15 95%CI 1.41-4.04), stadium (HR 2.16 95%CI 1.52-3.06) en geslacht (HR 0.32 95%CI 0.15-0.70) onafhankelijke prognostische factoren zijn voor overleving. Dezelfde parameters zijn significant en onafhankelijk van elkaar voor progressievrije overleving : TLG50 (HR 2.08 95%CI 1.15-3.73), stadium (HR 2.1 95%CI 1.54 – 2.86) en geslacht (HR 0.28 95%CI 0.14-0.55). Conclusie Onze studie toont aan dat TLG 50 van de primaire tumor een onafhankelijke prognostische factor is voor overleving en progressievrije overleving. Aanvullende stratificatie van patiënten met dezelfde TNM classificatie aan de hand van TLG kan mogelijk een invloed hebben op de behandeling van longkanker. Prospectieve studies en validatie zijn echter noodzakelijk om een optimale drempelwaarde te bepalen voordat men de resultaten kan toepassen in de klinische praktijk.
URI: http://hdl.handle.net/1942/22947
Category: C2
Type: Conference Material
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A409.94 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.