www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22911

Title: De belangrijkste studentfactoren voor studiesucces in het hoger onderwijs: een grootschalig literatuuronderzoek
Authors: Nauwelaerts, Erna
Doumen, Sarah
Issue Date: 2016
Citation: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 2015-2016(5), p. 373-385
Abstract: Er bestaat enorm veel literatuur over factoren die meespelen bij studiesucces in het hoger onderwijs. In deze paper worden de belangrijkste studentfactoren voor studiesucces in het hoger onderwijs geïdentificeerd op basis van een grondige studie van een 25-tal meta- analyses. De studentfactoren werden opgedeeld in instroomkenmerken (demografische kenmerken, persoonlijkheid, intelligentie en vooropleiding) en kenmerken van de student-in-opleiding (motivatie en emotie, cognitie, gedrag, context en integratie). De studentfactoren die het meest samenhangen met studieresultaten werden bepaald en samengebracht in een werkmodel. Deze factoren bieden een aanknopingspunt om leerlingen secundair onderwijs zo goed mogelijk te informeren en te oriënteren en om bij studenten hoger onderwijs studiesucces te bevorderen.
There is a vast amount of literature on factors affecting study success in higher education. In the current paper, the most important student factors were identified based on a comprehensive review of about 25 meta-analyses. Student factors were categorized into entry characteristics (demographic characteristics, personality, intelligence, prior education) and factors associated with the student being enrolled in higher education (motivation and emotion, cognition, behavior, context and integration). The student factors most strongly related to performance in higher education were identified and combined into a model. These student factors provide a starting point to inform and orient secondary school students and to enhance study success of students in higher education.
URI: http://hdl.handle.net/1942/22911
ISSN: 0778-0443
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2018
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version12.51 MBAdobe PDF
Supplementary Material328.12 kBAdobe PDF
Peer-reviewed author version424.58 kBAdobe PDF
Supplementary Material501.67 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.