www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22859

Title: Lokaal kiesdecreet: Verdoken sanctie?
Authors: Keunen, Stef
Issue Date: 2016
Citation: Nieuw Juridisch Weekblad (NJW), 2016(351), p. 798-810
Abstract: In deze bijdrage wordt de algemene bevoegdheid van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen besproken. Het is de vraag of het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, dat de juridische grondslag vormt voor de Raad voor verkiezingsbetwistingen, voldoende rechtszekerheid biedt in de toepassing van de voorgeschreven wettelijke sancties. De auteur belicht enerzijds de Raad voor verkiezingsbetwistingen (en de structurele wijziging sinds 1  november 2014) en anderzijds onbedoelde of ongewilde gevolgen van rechtspraak met betrekking tot schorsing van een verkozen gemeenteraadslid.
Cette contribution étudie la compétence générale du Conseil des contestations électorales. La question se pose en effet de savoir si le décret sur les élections locales et provinciales, qui forme la base juridique pour le Conseil des contestations électorales, offre assez de sécurité juridique dans l’application des sanctions juridiques prescrites. L’auteur éclaircit d’une part le Conseil des contestations électorales (et les modifications structurelles depuis le 1er novembre 2014) et d’autre part les conséquences voulues ou non-voulues de la jurisprudence en ce qui concerne la suspension comme conseiller municipal.
URI: http://hdl.handle.net/1942/22859
ISSN: 1378-8914
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2018
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version254.93 kBAdobe PDF
Peer-reviewed author version744.98 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.