www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22594

Title: Statutenzakboekje Overheidspersoneel
Other Titles: Legal Status Public Employees
Authors: Appels, Walter
De Becker, Alexander
Franceus, Frank
Van Sande, Martine
Issue Date: 2016
Publisher: Wolters Kluwer
Abstract: Ambtenaren, contractuelen, mandaatfuncties,.. De federale overheid, de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Gewest, de Vlaamse provincies en Vlaamse en Brusselse gemeenten hebben uiteenlopende personeelsstatuten. 'Statutenzakboekje overheidspersoneel' biedt daarom een wegwijzer doorheen het administratief, syndicaal en geldelijk statuut van het overheidspersoneel op alle niveaus. Alle kennis is overzichtelijk samengebracht per overheid en per thema. Het behandelt ook de sociale beschermingsmaatregelen en de pensioenen. In de nieuwe editie zijn alle relevante wijzigingen van het personeelsstatuut opgenomen en dit voor alle geledingen binnen het staatsbestel. Zo wordt de opheffing van het artikel 87 § 4 BWHI inzake het APKB opgenomen. De lezer vindt bv. ook de nieuwe regeling voor de stage (evaluatieperiode) bij het federale overheidspersoneel grondig toeglicht, of kan er alvast de aangekondigde wijzingen in de mobiliteitsregeling op na lezen. Voor de Vlaamse overheid wordt o.a. stilgestaan bij de hervorming van de selectieprocedures ten gevolge van het nieuw competentieboek en het verdwijnen van het onderscheid generiek-functiespecifiek. Ook het zorgkrediet, ter vervanging van het algemeen stelsel loopbaanonderbreking, wordt in algemene lijnen en onder voorbehoud van definitieve goedkeuring opgenomen. Wat betreft de lokale besturen wordt dan weer dieper ingegaan op de aangepaste regeling voor de permanente en systematische evaluatie van het personeel. U beschikt kortom alweer over de meest volledige en actuele informatie over de diverse statutaire en geldelijke rechtstoestandsregelingen van de diverse personeelsleden van de verschillende Belgische overheidsdiensten.
URI: http://hdl.handle.net/1942/22594
ISBN: 9789046586716
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.