www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22441

Title: De juridische organisatie van de feitelijke samenwerkingsrelatie in rechtsvergelijkend perspectief
Authors: Jardin, Anouschka
Advisors: DECLERCK, Charlotte
Issue Date: 2016
Publisher: tUL
Abstract: In deze masterproef wordt via een rechtsvergelijkend onderzoek nagegaan of er een statuut voor feitelijke samenwoners wenselijk is in het Belgische recht. Hierbij werd eerst onderzocht hoe de beschermingsregels voor feitelijke samenwoners in Nederland, Frankrijk en Engeland er uitzien. Meer bepaald werd het primaire (beschikbaarheid van de gezinswoning en de bijdrageplicht) en het secundaire stelsel, de onderhoudsplicht en de erfrechtelijke positie nader onderzocht. Om dan vervolgens te kijken of en in hoeverre een dergelijke regeling kan worden toegepast in BelgiĆ«. Uit de analyse van al deze elementen is gebleken dat er wel degelijk nood is aan een minimale bescherming voor de feitelijk samenwonende partner.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/22441
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.14 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.