www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22440

Title: De invloed van de rechtspraak van het EHRM en het HvJ  op het Europees asielbeleid
Authors: Stappers, Stefanie
Advisors: LEMMENS, Koen
Issue Date: 2016
Publisher: tUL
Abstract: Het opzet van dit onderzoek is om inzicht te verschaffen in de manier waarop de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en van het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Europees asielbeleid doorheen de jaren heeft helpen vormgeven. Het onderzoek naar de wisselwerking tussen het Europees asielacquis en de rechtspraak van het EHRM en het HvJ zal uiteenvallen in vier grote subdelen, waarbij capita selecta ingezoomd wordt op specifieke aspecten van het Europees asielbeleid die mogelijks niet geheel in lijn zijn met de ruimere mensenrechtelijke verplichtingen die rusten op de Europese lidstaten. Daarbij komen volgende thema's aan bod: het EU-statuut van subsidiaire bescherming, de notie 'veilig derde land' in het EU-asielrecht, push-back praktijken van de lidstaten en het Dublin-systeem. De impact van het Europees asielrecht op de mensenrechtelijke verplichtingen die de Lidstaten hebben jegens vluchtelingen/asielzoekers op Europees grondgebied loopt als rode draad doorheen het onderzoek.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/22440
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.4 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.