www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22439

Title: De strafbaarstelling van de hulp bij zelfdoding
Authors: Vandenberk, Jeroen
Advisors: PANZAVOLTA, Michele
Issue Date: 2016
Publisher: tUL
Abstract: Hulp bij zelfdoding is een levensbeëindigende handeling. Doch is er geen specifieke strafbaarstelling in Belgisch recht. Binnen de rechtsleer heeft men getracht dit strafbaar te stellen onder verscheidene andere misdrijven. Doch voldoen deze slechts beperkt of helemaal niet. Op basis van de rechtspraak van het EHRM kan er besloten worden in een evolutie betreffende het de verhouding tussen het recht op leven en het zelfbeschikkingsrecht. Daarnaast evolueert men ook steeds meer naar een voorwaardelijke beschikbaarheid van het recht op leven. Vijf deel aspecten die de analyse over de nood aan wettelijke regeling inzake hulp bij zelfdoding behelzen. Het juridische, ethisch morele, therapeutische, menswaardige en het sociale aspect. Daarnaast ook de analyse of de hulp bij zelfdoding onder de voorwaarden van de euthanasie kan worden gesteld. En de motivatie tot een coördinatie wet inzake het levensbeëindigend handelen.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/22439
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A734.14 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.