www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22434

Title: De Beslechting van Internationale Investeringsgeschillen
Authors: Cetinkaya, Esra
Advisors: STORME, Matthias
Issue Date: 2016
Publisher: tUL
Abstract: Het aantal investeringsgeschillen is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Arbitrage is een bijzonder populaire methode gebleken om deze geschillen te beslechten. Deze masterscriptie handelt over de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten. De laatste jaren is er meer en meer kritiek gekomen op het mechanisme van investeerder-staat arbitrage. Zo spreekt men van een gebrek aan legitimiteit, transparantie, consistentie van uitspraken, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van arbiters, hoge kosten en een lange duur van arbitrageprocedures. Deze kritieken zullen onderzocht worden in de masterscriptie. Eveneens wordt een voorstel tot hervorming van het geschillenbeslechtingssysteem besproken en geanalyseerd. Het betreft de oprichting van een permanente investeringsrechtbank op internationaal niveau, die alle investeerder-staat arbitrage-instellingen zou moeten vervangen.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/22434
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.08 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.