www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22432

Title: In hoeverre kan een machtigende overheid aansprakelijk worden gesteld bij een onregelmatige onteigening?
Authors: Voorter, Jonas
Advisors: VERBIST, Stijn
Issue Date: 2016
Publisher: tUL
Abstract: Een onteigening verloopt niet altijd volgens de regels. In onteigeningsprocedures bij hoogdringende omstandigheden kan dit zeer schrijnende gevolgen hebben. De onteigenende overheid treedt in dergelijke procedures immers vrij snel in het bezit van het onteigende goed. Een lokaal bestuur heeft, indien zij wenst te onteigenen, een onteigeningsmachtiging nodig. Deze thesis stelt zich daarom de vraag naar de aansprakelijkheid van de machtigende overheid indien een onteigening door de herzieningsrechter als onregelmatig wordt beschouwd. De kenmerken van een onteigeningsmachtiging worden ontleed en er wordt een parallel gezocht met een stedenbouwkundige vergunningsbeslissing. Bij vaststelling van dergelijke parallel kan de rechtspraak rond de aansprakelijkheid van de vergunningverlenende overheid toegepast worden op de in deze thesis behandelde onteigeningsproblematiek. De thesis wordt afgerond met een abstracte toetsing van de voorwaarden inzake overheidsaansprakelijkheid.
Notes: master in de rechten-overheid en recht
URI: http://hdl.handle.net/1942/22432
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A627.96 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.